Mapa stránok Dnes je sobota , 24. február 2018, meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Počasie
Správy SME

Aktuality

Oznam


Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje doručil pre obec Čičarovce dňa 26.09.2017 "Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok" :

Názov prijímateľa: Obec Čičarovce
Názov projektu:  Miestna občianska poriadková služba v obci
Kód projektu: NFP312051J797
Typ projektu: Dopytovo orientovaný
Názov operačného programu: Ľudské zdroje
Miesto realizácie projektu:  Obec Čičarovce
Trvanie projektu: 01/2018 - 12/2020
Riadiaci orgán:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Celkové oprávnené výdavky:  92 008,80 EUR
Výška NFP:                               87 408,36 EUR
Spolufinancovanie:                     4 600,44 EUR

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačnéh programu Ľudské zdroje"

http://www.esf.gov.sk     http://minv.sk       http://ludskezdroje.gov.sk       http://vydrnik.sk

Miestna občianska poriadková služba (MOPS) sídli na adrese:
Čičarovce č.100                                           tel. kontakt: 056/638 4068

Zriadením Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci (MOPS) chceme dosiahnuť stanovené ciele, ako je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, znížiť kriminalitu v obci, ochrana verejného a súkromného majetku, poskytnúť pocit bezpečia a istoty občanom pri riešení rôznych krízových situácií a pod.

29.1.2018 13:30:16